Kehf Turizm

İSPANYA

İspanya Vize Evrakları Hangi Dilde Doldurulmalıdır?

İspanya vize onayı almak isteyenler formları Türkçe veya İngilizce olarak doldurabiliyor. Ancak 5 Kasım 2021 tarihinden itibaren, müracaat evraklarını; Seyahat Sağlık Sigortası evrakları, talep dilekçesi, uçak biletleri veya rezervasyon belgesi ile konaklama yerine ait rezervasyon belgelerinin İngilizce olarak hazırlanması gerekiyor.

İspanya Vizesi Almak İçin Nereye Müracaat Edilmelidir?

İspanya vizesi almak isteyenler için vize süresine bağlı olarak vize işlemlerini yürütecekleri yer de değişiklik gösteriyor. Kısa süreli vizeler için İspanya Büyükelçiliğine yapılan başvurular kabul edilmiyor. Bu tür vizeler için İspanya Konsolosluğu tarafından akredite edilmiş firmalara İspanya vize başvurusu yapmak gerekiyor. Eğer İspanya’ya eğitim, çalışma, aile birleşimi sebepleriyle gidecekse ve orada kalış süresi 90 günü geçecekse İspanya vizesi almak için müracaatın, İspanya Büyükelçiliğine veya İspanya Konsolosluklarından birisine (Halen Ankara ve İstanbul’da birer konsolosluk bulunmaktadır.) yapılmalıdır.

şında gelir.

İspanya Vizesi Alımı Yapmak İçin Ne Zaman Başvurulmalıdır?

İspanya vizesi alımı için müracaat zamanındaki kısıtlayıcı tedbirlere son zamanlara kadar fazlaca rastlanmıyordu. Vize verilmesi ve verilme süresi, ilgili ülkenin kurallarına bağlı bir husus iken gecikme durumunda müracaat sahibine bazı ülkeler tarafından vize için yaptığı ödemeler iade ediliyor. Vize müracaat zamanına ilişkin olarak bazı ülkeler tavsiye niteliğinde bilgiler verirken İspanya, 2020 yılında aldığı bir kararla turistik, aile ziyareti, kültürel ziyaret ve öğrenci vizeleri için asgari 17 gün önceden müracaat edilmesi şartını uyguluyor. Aksi takdirde müracaat başvurusu alınmıyor.

Çalışma vizesi, İspanya Dışişleri Bakanlığının doğrudan sorumluluğuna verilmiş bir vize çeşitidir ve asgari 60 gün önceden müracaat gerekiyor.

Bu durum, zamana bağlı olarak değişiklikler gösterebileceği gibi diğer vize türlerine de farklı süreler uygulanabileceği dikkate alınarak seyahat planı yapıldığında konu hakkında akredite şirketten veya konsolosluklardan bilgi alınması tavsiye ediliyor.

İspanya İçin Vize İhtiyacı Olmayabilir

Bazı pasaport çeşitleri İspanya için vize uygulamasından muafiyet taşıyor. Vize uygulaması, umuma mahsus pasaport sahipleri için her türlü İspanya ziyaretinde, diğer pasaport sahipleri için ise uzun süreli ziyaretlerde geçerli oluyor. Shengen Bölgesi ülkelerinin tamamında geçerli olan Pasaportla ilgili bu kural, 90 günlük bu süre içerisinde anlaşmaya taraf diğer ülkelere de geçişinize imkân sağlıyor.

Her devletin toprakları üzerinde tam hâkimiyeti söz konusu olduğundan topraklarına girecek yabancılar için çeşitli vize uygulamaları geliştirdiği görülüyor. Her ülke çeşitli vize sınıflandırmaları yapıyor.

İspanya Vizesi Nasıl Sınıflandırılıyor?

Her ülke gibi vize İspanya için de bir kontrol unsurudur. Bu kontrolü etkin olarak yapabilmek için ülkeye kabul edilecek ziyaretçiler vize alma maksatlarına göre sınıflandırılıyor.

Shengen Bölgesi ülkelerinin hepsinde geçerli olan ve ülke ismiyle birlikte anılan Shengen vizesi, aslında vize sınıflandırması dışında bir uygulamayı ifade ediyor.

İspanya tarafından verilen vizeler;

 • Transit vizesi
 • Turistik vize
 • Aile ziyaret vizesi
 • Ticari vize
 • Çalışama vizesi
 • Şoför vizesi
 • Gemici vizesi
 • D tipi ulusal vize
 • Kültür vizesi
 • Öğrenci vizesi (90 güne kadar)
 • Eğitim Vizesi (90 günden fazla)
 • Aile birleşimi vizesi olarak sınıflara ayrılıyor.

Aslında birçok ülke için benzer olan bu sınıflandırma vizenin maksadını ifade ediyor. Vizenin süresi bu maksatlara göre değişiklik gösteriyor.

Bazı Vize Türleri Hakkında Kısa Bilgiler

İspanya vize kategorileri, talep maksatlarına göre isimlendiriliyor. Bazı vize türleri hakkında genel bilgi sahibi olunsa da bir takım vize türleri herkes için aynı anlamı ifade etmiyor. Bir karışıklığa meydan vermemek için bazı vizeler hakkında ilave açıklama gereği duyulmuştur.

Ticari vize; İspanya’da çalışacaklar için tasarlanan vizeyi değil, İspanya’da düzenlenen fuar ve benzeri organizasyonlara katılım için alınacak vizeyi ifade ediyor. Dolayısıyla ziyaret süresi kısa olacağından umuma mahsus pasaport taşıyanlar dışında bu maksatla vize alınması gerekmiyor.

Aile ziyaret vizesi; sadece aile üyelerini değil arkadaşları da kapsıyor. Kısa süreli vize verilen bu ziyaretler için davetiye arkadaş tarafından yazılabiliyor.

Kongre, konferans, sempozyum ya da spor müsabakalarına katılacakların alacakları vize, kültür ya da konferans vizesi olarak adlandırılıyor.

Eğitim almak maksadıyla İspanya’ya gidecekler iki ayrı kategoriye ayrılıyor. Kısa süreli kurs ve eğitimlere katılacakların öğrenci, uzun süreli eğitim alacakların ise eğitim vizesi almaları gerekiyor.

Transit vizesi, başka bir ülkeden gelip İspanya havaalanlarından birisinde aktarma yaparak İspanya dışında üçüncü bir ülkeye gidecekler için düzenlenen vizedir. Bu geçiş deniz yoluyla gemi personeli tarafından yapılıyor ve kısa süreli konaklamayı da içeriyorsa gemici vizesi gerekiyor.

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan şoförler tarafından kullanılan vize türü ise şoför vizesi olarak adlandırılıyor.

Vize Müracaatı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bazı evraklar, tüm vize türleri için ve hatta vize uygulayan tüm ülkeler tarafından isteniyor.

Bunları;

 • Pasaport (Vizenin yapıştırılabilmesi için en az iki boş sayfası bulunan azami 10 yıllık ve asgari seyahat bitiminden sonrası için 3 ay 15 gün daha geçerliliği olan)
 • Vize müracaat formu
 • Biyometrik fotoğraf (2 adet, 3,5 cm x 4,5 cm)
 • Vize talep dilekçesi
 • T.C. kimlik kartı
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Mali durumu destekleyici belgeler
 • Seyahat durumunu destekleyici belgeler (Bilet ve rezervasyon kayıtları gibi)
 • Meslek durumunu gösterir belgeler olarak özetlemek mümkün görünüyor.

Bu belgeler, kişisel bilgileri doğrulamak ve ziyaretçinin İspanya’dan dönüşü için yeterli şartların varlığının tespiti maksadıyla isteniyor.

Günümüzde yine kişisel bilgilerin teyidi ve sahteciliğin önüne geçmek için hemen hemen tüm ülkeler müracaat sahibinin parmak izi verilerini alıyor. Bu nedenle İspanya vizesi için başvuru yapanların, vize merkezinden randevu alarak bu işlemi yaptırmaları gerekiyor. Ancak, 25 Eylül 2014 tarihinden sonra Shengen ülkelerinin herhangi birisinden vize almış ve biyometrik veriler kaydedilmişse tekrar bu işlemi yaptırmak gerekmiyor.

Vize Kategorilerine Göre İstenen Diğer Evraklar Nelerdir?

Vize müracaatında bazı evraklar vize istenen maksadın doğruluğunu ve müracaat sahibinin vize istediği konudaki yeterliliğini ispata yönelik olarak isteniyor. Bazı evrakların yokluğu doğrudan vizenin reddine sebep olabilirken bazı evraklar vize konusunda müracaat sahibinin lehine bir durum oluşturuyor. Bu nedenle vize müracaat sebebinize uygun olarak destekleyici belgeler sunmak işlemi olumlu neticelendirmek için faydalı olacaktır.

Aile ziyaret vizesi alacak birisi için İspanya’da polis merkezinden onaylı davetiye, ziyaret edilecek şahsa ait bilgiler ve seyahat konaklama giderlerinin karşılanacağına dair belgeler birer zaruret iken ziyaret edilecek kişinin ekonomik durumunun çok iyi düzeyde olduğunu gösterir belgeler bu müracaatı destekleyecektir.

Turistik vizelerde; seyahat masraflarının karşılanması ve dönüşün garanti edilmesi esas alınıyor. Çalışan birisi için maaş bordroları, banka hesap bilgileri, İşvereninin kaşe ve imzasını taşıyan dilekçe, SGK işe giriş kaydı gibi destekleyici belgeler gerekiyor.

Öğrenim maksadıyla İspanya’ya gitmek isteyenlerin; öğrenci olduklarını gösterir belge, izin belgesi, 18 yaşından küçükse veli muvafakatnamesi, kayıt olduğu okul/kurstan alınan belgelerin yanında öğrenim masraflarını karşılayacak kişiden dilekçeye ve söz konusu kişinin mali durumunu gösteren evraklara ihtiyaç duyuluyor.

Bir işverenin vize için başvurusu söz konusuysa; işveren olduğunu ispatlayacak nitelikteki Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, gibi belgelerin yanında eğer bir iş seyahati söz konusuysa davetiye vize işlemlerinde kolaylık sağlayabiliyor.

Vize müracaatında bulunulmadan önce, şartlara bağlı olarak İspanya vize evrakları listesinde değişiklik olabildiğinden, müracaat için gerekli belgelerin konsolosluklarla irtibata geçilerek teyit edilmesinde her zaman fayda bulunuyor.

Vizenin Reddi Durumunda Ne Yapılabilir?

Vize talebi; evraklardaki eksiklikler veya vize talebinde bulunan şahsın vize talep maksadına uymayan durumların tespit edildiği hallerde reddedilebiliyor. Ülkelerin bu konuda geniş serbestisi bulunuyor. Ancak İspanya temsilciliği, vize verilmeme nedenini müracaat sahibine bildiriyor. Müracaat sahibinin İspanya Ankara Büyükelçiliğine eksik evrakları tamamlamak, evrakları tamamsa vize reddine sebep olan konu hakkında açıklama ve ilave belgeler sunmak suretiyle itiraz etme hakkı bulunuyor. İspanya vize konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İspanya Vizesi Başvurusu

Bordo pasaporta sahip olan ve İspanya’ya iş, gezi, eğitim veya turistik amaçlarla doğrultusunda gitmek isteyenler İspanya vize başvurusu yaparak vize aldıktan sonra ülkeye giriş yapabilmektedirler. Schengen ve AB üyesi olan İspanya ile Türkiye arasında vize uygulaması vardır. Türkiye’de bulunan ve bordo pasaportu olanların İspanya’ya gitmek için İspanya vize başvurusu yapmaları ve vize onayı almaları şarttır.

İspanya İçin Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya için vize başvurusu vize çeşidine bağlı olarak alınan online randevular sayesinde yapılır. Başvurular için ilk olarak vize için gerekli görülen evraklar hazırlanır. Sonrasında vize merkezinden, büyükelçilikten veya konsolosluktan randevu alınır. Ardından Türkçe, İspanyolca veya İngilizce olarak İspanya vize başvuru formu doldurulur.

Alınan randevu gününde evrak teslimi, vize ücretinin ödenmesi ve biyometri işlemlerinin yapılması gerçekleştirilir. Böylelikle İspanya için vize başvurusu tamamlanır. Vize için gerekli olan evraklar arasında pasaport, seyahat sağlık sigortası, uçak rezervasyonu, kimlik fotokopisi, banka hesap dökümü ve otel rezervasyonu belgeleri yer alır.

Vize Başvurusu İspanya Konsolosluğuna Yapılmak Zorunda Mıdır?

Vize başvurusu İspanya konsolosluğuna yapılmak zorunda değildir. Özellikle İspanya için kısa süreli vize alınması gerekiyorsa başvurular konsolosluk veya büyükelçilikler yerine vize merkezlerine yapılabilir. Ancak söz konusu vize merkezinin İspanya Konsolosluğu’ndan yetkili olması gerekir. Erasmus, uzun süreli ve D vize başvurularında ise İstanbul’daki İspanya Konsolosluğu’na veya Ankara’daki İspanya Büyükelçiliği’ne başvuru yapılabilir.

İspanya Vizesi Başvurusu İçin Biyometri İşlemine Gerek Var Mıdır?

İspanya vizesi için biyometri işleminin yapılması gerekir. Biyometri işlemi parmak izi verilmesini de kapsar. Parmak izi başvuru yapılan İspanya Büyükelçiliği ya da İspanya Konsolosluğu’nda bulunan VIS (vize bilgi sistemi) aracılığıyla yapılır. Ancak bazı durumlarda parmak izinden muaf olmak mümkündür. Parmak izi vermesine engel durum olanlar, hükümet liderleri ve 12 yaşından küçükler parmak izi vermezler. Ayrıca randevu gününde parmak izi verileceğinden parmakta takı, kına, kesik veya yara bulunmamasına dikkat edilmelidir.

İspanya Vizesi Başvurusu Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İspanya için vize başvurusu yapılırken en ufak hata vizenin onaylanmamasına neden olabilir. Bu nedenle başvuru yapacak olan vatandaşların bazı konularda dikkatli olmaları gerekir.

İspanya vizesi başvurularında dikkat edilmesi gerekenler;

 • Vize evraklarının güncel olmasına dikkat edilmelidir. Evrakların alınma süresi maksimum 3 aydır.
 • Vize alınmasını sağlayacak pasaport 10 yıl içinde alınmış olmalıdır. Ayrıca pasaportun geçerliliğinin İspanya ziyaretinin bitiminden 3 ay 15 gün sonra (en az) bitmesi gereklidir.
 • Vize evrakları içinde yanlış bilgi bulunmayacak şekilde ve tam olarak teslim edilmelidir.
 • Başvuru öncesinde mutlaka seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
 • 18 yaşından küçükler başvuru yaparken ebeveyn ve vasi imzası bulunan noter tarafından tasdik edilmiş belge sunmalıdır.

Bunların yanı sıra vize için alınan randevunun resmi tatil günlerine denk gelmemesine özen gösterilmesi gerekir. Resmi tatillere alınmış randevularda aksama yaşanması yüksektir.

İspanya Vizesi Başvurusunu Ne Zaman Yapmak Gerekir?

Vize işlemlerinin zamanında tamamlanması adına İspanya vizesi başvurusunu en uygun olan zaman diliminde yapmak gerekir. İspanya Büyükelçiliği ya da İspanya Konsolosluğu’na yapılacak başvuruların işlem süresi 7-15 iş günüdür. Bu nedenle en geç seyahatten 17 gün öncesinden başvuruda bulunulması gerekir. Sürenin daha kısa olması durumunda başvurunun kabul edilmesi ve istenen zamanda sonuçlanması mümkün olmayabilir. Ayrıca resmi tatillerin ve bayram tatillerinin olduğu dönemlerde işlem yapılamayacağından bu tatil günleri de hesap edilerek başvurunun gerçekleştirilmesi gerekir.

İspanya Vizesi Başvuruları Reddedilebilir Mi?

İspanya vizesi başvurularının reddedilme ihtimali vardır. Bu ihtimalin gerçekleşmemesi için başvuruda bulanan kişilerin tüm işlemleri doğru bir şekilde yapmaları ve yanlış beyan vermemeleri gerekir. Belgelerde bulunan eksiklikler, yanlış bilgiler ve vize sonunda geri dönüşün ispat edilemediği durumlarda İspanya vize başvurusu reddedilebilir.

İspanya Vizesi Randevu

Avrupa ülkeleri arasında yer alan ve Schengen Bölgesi üye devletleri topluluğunda olan İspanya’ya seyahat etmek için gereken İspanya vize randevu ve başvurularında bazı kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Türkiye ve İspanya ilişkilerinde vize uygulaması söz konusu olmaktadır. İspanya vize başvurusunu kısa süreli ya da uzun süreli değerlendirmek gerekir.

Kısa süreli olan İspanya vize randevusu süresi en fazla 90 gün olup, İspanya Ulusal Vizesi için 90 günden daha uzun kalmak gerekir. İspanya kısa süreli vize; turizm, ziyaret, ticaret, eğitim gibi amaçlara uygun olarak talep edilmelidir. Vize başvuruları ise İspanya Konsolosluğu tarafından yetki almış Başvuru Merkezi ya da acenteler tarafından yapılmalıdır.

Uzun süreli İspanya vizesinde D İspanya vizesi randevu Erasmus vizesi başvuruları yer alır. Bu başvuruların İstanbul ve Ankara İspanya Başkonsolosluğu bünyesinde yapılması gerekir.

İspanya Vizesi Randevusu ve Başvuru Süreci

İspanya vizesi başvurularında randevu alınması, başvuru formu doldurulması zorunlu ve aksi halde ret gerektiren işlemlerdir. Pasaportun son 10 yıllık veriliş tarihi olması ve 2 sayfasının karşılıklı şekilde boş olması gerekir. 3 ay 15 gün geçerlilik süresi ile İspanya vize randevusu için belirlenen en az süredir.

İspanya Vizesi Alırken Ne Yapılmalı?

İspanya vizesi almak için hazırlanması gereken evrakların son 3 ay için alınmış olması, belgelerde bu tarihin olması gerektiği bilinmelidir. İspanya seyahat planınızda yer alan uçak bileti, otel rezervasyonu ve seyahat rotası hakkında belgelerle ispat edebileceği evraklar olmalıdır. İspanya Konsolosluğu tarafından İspanya vizesi randevu ile mülakata çağrılma halinde bizzat gidilmesi gerekir.

İspanya Vizesi Türleri Hangisidir?

En fazla 3 aylık güncelliği olması gereken evrakların aynı zamanda tam ve doğru olması gerekir. İspanya Konsolosluğu’nun dikkat ettiği evraklar arasında seyahat sigortası da vardır. Seyahat amacına göre verilen İspanya vize türlerinin kısa süreli ve uzun süreli kategoride verilmesi, farklı evrakların talep edilmesini gerektirir.

Vize türleri;

 • Öğrenci
 • Çalışma
 • Aile birleşimi
 • Ziyaret
 • Turizm
 • Kültürel

İspanya vize türlerinde seyahat amacı belirlenirken, hangi noktalarda seyahatin gerçekleştirileceği ve bu süre bitiminde ülkeye dönüleceği belgelendirmelidir. Ticari nitelikte vizeler daha çok ticari faaliyetlerle uğraşan kişiler tarafından talep edilir. Transit İspanya vizesi ise üçüncü ülkeye seyahat etmek adına İspanya bölgesinden geçmesi zorunlu olan kişiler tarafından talep edilir.

İspanya Vizesi Talep Dilekçeleri

İspanya seyahat planında detaylı bir dilekçe yazılması ve bu dilekçenin İspanyolca ya da İngilizce olarak yazılması gerekir. İşveren kişiler tarafından talep dilekçesi yazıldıktan sonra şirkete dair istenen belgeleri evraklara eklemesi gerekir. Bu evraklar; şirket belgeleri, ortaklığı varsa belgesi, yaşam masraflarının karşılanacağı belge, istenen şartlara göre tamamlanmalıdır.

Dilekçe İngilizce ya da İspanyolca yazılmalıdır. Emekli kişilerin emeklilik belgesini sunarak, dilekçenin yazılması gerekir. Çalışanlar için şirketin antetli kâğıdına dilekçe yazılmalı ve yazı dili İngilizce ya da İspanyolca olmalıdır. Talep dilekçesinde bulunması gerekenler arasında vize türüne göre başvuru sahibi, kurum ya da danışman tarafından görevi, seyahat tarihi, İspanya’ya gitme amacı, konaklama bilgisi ve yaşam masraflarının kimin tarafından karşılanacağına ilişkin belgelerdir.

İspanyol Vizesi Başvurusu Yapılırken Çalışana Yönelik Evraklar

İspanyol vizesi, çalışan tarafından alınması gerekiyorsa kişinin çalıştığı şirketten ve kurumdan, antetli kâğıt üzerine İspanyolca ya da İngilizce olarak dilekçe yazılması gereklidir. Çalışanın göreve ne zaman başladığı, hangi şirkette ne kadar süre ile çalıştığı, aldığı maaş gibi bilgiler yer almalıdır. Başvuru sahibinin seyahat süresi sonunda işine geri dönmek üzere Türkiye’ye dönüş yapacağını taahhüt edecek belgelerle desteklemelidir. Bu şekilde kısa sürede vize başvurunun onaylanması mümkündür. İspanya vize randevu işlemleriniz için uzman desteğine ihtiyacınız varsa bizi tercih edebilirsiniz.

İspanya Vizesi İşlemleri

İspanya katılmış olduğu birlik gereği Schengen ülkeleri arasında yerini almıştır. Bu ülkelerin uyguladıkları vize gereksinimlerini ve İspanya vize işlemleri için gereken aşamaları uygulatmak durumunda kalır. İspanya vizesi sahibi olmak istenildiği taktirde takip etmek gereken bazı adımlar olacaktır. İlk olarak Türk vatandaşı olma halinde pasaport durumuna göre vize alınması gereken ve gerekmeyen durumlar vardır. Yeşil pasaport sahipleri Schengen ve dolayısıyla İspanya vizesi almak zorunda değildir. Ama hususi yani bordo pasaport kullananların geçerli vizesi olmaması halinde vize için gereken şartları yerine getirmesi istenir. Gri ve diplomatik pasaportlar için ülkeye giriş amacına göre uygulanan farklı İspanya vize İşlemleri bulunur. Bu seçeneklere göre vize alma hali değerlendirilmelidir. Vize alınması gerekli ise İspanya vizesi için gerekli evraklar öğrenilerek işe başlanmalıdır.

İspanya Vizesi İşlemleri ve İstenen Evraklar

Ülkeye giriş nedenine göre turistik, iş amaçlı veya farklı nedenlerden dolayı İspanya vize İşlemleri uygulanarak başvuruda bulunmak mümkündür.

Aşağıdaki meslek ve diğer durumlara göre istenen evraklar da değişkenlik gösterir:

 • Öğrenci
 • Ev hanımı
 • Çalışan
 • İş veren
 • Emekli
 • Memur

Gibi farklı kategorilerde farklı evrakların istenmesi kaçınılmazdır. İstenen evrakların konsolosluk sitesinden de doğrulanması faydalı olur. Bu sırada seyahat tarihine göre konsolosluktan randevu alınmalıdır. İspanya için vize başvurularında pasaportun en az 105 gün süresinin olduğundan emin olunmalıdır. Aynı zamanda 2014 yılından sonra parmak izi vererek Schengen birliğine üye bir ülkeden vize almış olma halinde sadece randevu alarak ve aracı kullanarak görüşmeye girmeden işlemlere devam edilebilmektedir.

Vize İşlemleri İspanya Konsolosluğu Aşamaları

Evraklar tamamlandıktan ve gereken randevu alındıktan sonra uygun tarihte evraklar konsolosluğa iletilmelidir. Her konsolosluk için olduğu gibi İspanya için de ek görüşme veya evrak talep edileme hakkı vardır. Evrakların incelenmesi sırasında konsolosluk tarafından ülkeye neden gitmek istenildiği, geri dönmeme ihtimali veya maddi durumun bunu karşılamaması gibi soruların cevapları aranır. Evrakların istenmesinde de bu gibi durumlar asıl nedenler arasındadır. Vize işlemleri İspanya konsolosluğu bulunan Ankara ve İstanbul dışında farklı şehirlerden yapılamaz. Bundan dolayı ikamet durumuna göre gereken değerlendirmeleri yaparak görüşmeye çağrılma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

İspanya Vizesi Evrakları

Türk vatandaşlarının geçerli Schengen vizesi olmaması ve yeşil pasaport kullanmaması gibi durumlarda İspanya vize evrakları listesini doğru şekilde toparlayıp sunarak vize almaları zorunlu olmaktadır. Avrupa’nın en çok turist çeken ülkelerinden bir tanesi olan İspanya birçok ülkeye farklı vize uygulamasında bulunmakta olan bir ülkedir. Gri veya diplomatik pasaport sahipleri için yapılacak olan işlemler farklıdır. Bunların dışında kalanların vize almaları ve gerekli olması durumunda konsolosluk ile görüşmeleri gerekir. İlk adımda vize almak zorunda olma durumu kesinleşirse bir sonraki adım evrak listesini kontrol etmek olmalıdır.

İspanya Schengen birliği ülkelerinden olması nedeniyle Schengen vizesi kullanır. Geçerli vizesi olanların herhangi bir Schengen ülkesinden başvurup alması ve bunu kullanması daha sonra İspanya ziyaretinde engel teşkil etmez.

Bu konudaki detay:

 • En uzun kalınacak olan ülkeden alınan Schengen,
 • İlk giriş yapılacak olan ülkeden alınan,
 • Geçerli vizesi olan şeklinde düşünülmelidir.

İspanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Listesi Güncel Olarak Nereden Alınır?

Evrakların listesi ve güncel hali konsolosluk resmi sitesinden sunulur. Zaruri durumlar dışında genel olarak İspanya vizesi için gerekli evraklar konusunda değişikliğe gidilmez. Listenin en kesin ve güncel halini buradan edinmek ve revize etmek mümkündür.

İspanya Vize İçin Gerekli Evraklar Toplanırken Neler Önemlidir?

Vize almak isteyenlerin İspanya vize için gerekli evraklar konusunda unutmaması gereken evrakların eksiksiz olmasıdır. Ülkenin neden ziyaret edildiği ve ne kadar kalınacağı konusunda bilgi verirken neden ülkeye geri dönülmesi gerekeceği noktasında da geçerli nedenler sunulmalıdır.

İstenen evraklar temelde:

 • Pasaport
 • Vize için gereken fotoğraf
 • İkametgah
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Banka dökümleri
 • Kimlik fotokopisi
 • Dilekçe
 • Başvuru formu olarak sıralanabilir.

Bunlara ek olarak istenen mesleki evraklar da bulunur.

İspanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar İçin Meslek Farklılıkları

Bir başka detay da İspanya vizesi gerekli evraklar ile alakalı olan mesleki belgelerdir. Öğrencilerin öğrenci belgesi, emeklilerin maaş bilgisi, çalışanların maaş dökümü, iş yeri sahiplerinin imza sirküsü eklemesi bunların başında gelir.

İspanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar ve Randevu Aşaması

Evrakları istenilen şekilde toplarken İspanya vize gerekli evraklar listesinden kontrol etme durumu unutulmamalıdır. Ardından da online şekilde randevu alma aşamasına geçilmelidir.

İspanya Vizesi İçin Gerekli Belgeler ve Kanıt

İstenen İspanya vizesi için gerekli belgeler konusunda neden istendiğini sorgulamak söz konusu olabilir. Aslında amacın doğru olduğunu ve ülkeye geri dönüleceğini anlatmak için istenildiğinin bilincinde olmak gerekmektedir.

İspanya Vizesi Gerekli Belgeler ve Randevu Kontrolü

Randevunun seyahatten en az 2 ay önce olduğu ve 15 iş günü sınırına uyduğu kontrol edilmelidir. Aksi halde İspanya vizesi gerekli belgeler tamamlanmış olsa da konsolosluk tarafından kabul edilmeyebilir.

İspanya Vizesi Belgeleri İçin Ek Talepler

Alınmak istenen vize için İspanya vize belgeleri toplanırken ek belge taleplerinin de olabileceği unutulmamalıdır.

İstenilen İspanya Vizesi Belgeler Listesinin Teminiyle Onay ve Red

Konsolosluk tarafından istenilen İspanya vizesi belgeler listesinin temin edilmiş olması vize için kesin olarak onay alınacağı anlamına gelmemektedir.